Kompletta rivningsarbeten

Anlita oss för effektiva rivningsarbeten av både större och mindre omfattning. Vi återvinner stora delar av spillet.

Skicka förfrågan!

Rivning Halmstad

Vi utför rivning i Halmstad

För tjänster inom rivning i Halmstad, välkomna att kontakta oss på Areco Contractor. Vi är specialiserade på rivning, håltagning och miljökonsultation. Områden som vi strategiskt satt samman för att tillhandahålla ett utbud av tjänster som optimalt kompletterar varandra. Tveka inte att höra av er med funderingar, vi återkommer snarast möjligt. Välkomna!

Rivning i Halmstad

Det kan finnas flertalet skäl till att man väljer att riva en byggnad. Ofta är det en följd av att man vill bygga nytt på en tomt som man investerat i. Om tidigare byggnation inte är önskvärd så är det enklaste ofta att låta riva denna. För att kunna möta våra kunders ofta skiftande önskemål och behov erbjuder vi rivning av tre olika slag.

 • Alternativ vid rivning i Halmstad
  • Totalrivning
  • Selektiv rivning
  • Inomhusrivning
 • Miljökonsultation
  • Provtagningar
  • Analys
  • Sanering
   • Mark
   • Byggnation
  • Håltagning
   • Sågning
   • Borrning

Selektiv rivning

Vid selektiv rivning går man in med mindre maskiner för att plocka ut sådant som ska återvinnas, återanvändas eller kräver särskild deponi. Detta föregår i stort sett alltid större rivningar för maximal nytta ur miljöhänseende, men lämpar sig även inför renoveringar av mer omfattande slag.

Totalrivning

En totalrivning är precis vad det låter som, komplett rivning av en byggnad. Vi sköter hela processen. Först utför vi en selektiv rivning för att ha chans att återvinna största möjliga mängd ingående material, därefter river vi bestående delar och står naturligtvis även för bortforslingen. Vid behov kan vi sanera eventuellt förgiftad mark. Kontakta oss för ytterligare information.

Inomhusrivning

Inomhusrivningar görs exempelvis inför renoveringar och utformas i enlighet med era specifika behov.

Alltid med miljön i åtanke

På Areco Contractor är vi fast beslutna om att vara med och påverka allas vår gemensamma miljö till det bättre. Därför genomsyras hela vår verksamhet av ett utpräglat miljötänk. Detta tar sig ett tydligt uttryck vid rivningar där vi kommit att uppnå en hög återvinningsfrekvens. Utöver det arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera och minimera vår resursförbrukning, ända från kontoret ut på arbetsplatserna.

För rivning i Halmstad – Kontakta oss!

Rivningsplan – Ett viktigt första steg
Effektiv och prisvärd totalrivning

Kompletta och anpassade lösningar

Med vår bredd kan vi vara flexibla och möta varje kund och projekt utifrån de förutsättningar som för stunden föreligger. Konkret innebär detta att vi tar ansvar för allt som berör själva rivningen. Som en del av Areco-koncernen kan vi även engagera våra systerbolag, exempelvis för återuppbyggnad. Allt för att skapa så tids- och kostnadseffektiva tjänster som möjligt.

Vi är en del av Areco

Vi är ett bolag inom Areco-koncernen, vars moderbolag är Areco Steel. Areco grundades under 40-talet, vilket innebär att vi har över 70 år inom branschen. Ta del av vår erfarenhet och kompetens; anlita oss vi behov av rivning i Halmstad.

Hör av er

Har ni några funderingar? Redo att be om en offert? Oavsett vad ert ärende gäller är ni varmt välkomna att höra av er till oss. Vi gör vårt främsta för att hitta den bäst lämpade lösningen för er.

Kontakta oss

Areco Contractor Aktiebolag

Vi är en del av Areco-koncernen och kan vid behov engagera de systerbolag vars kompetenser är relevanta för aktuellt projekt.

Kontaktinformation

Areco Contractor Aktiebolag
Grustagsgatan 15
254 64 Helsingborg
042-157100

Kontakt

Hör av dig via e-post eller telefon om du vill begära offert på ett förestående projekt. Du väljer själv hur stort ansvar vi ska ta. Välkommen!